Unikátní řešení pro výuku cizích jazyků na celém světě s použitím přímé metody.

Řízená konverzace znamená, že lektor usměrňuje a vede celou hodinu v dynamickém tempu tak, aby se student 100% soustředil na cizí jazyk. Celý proces je simulací přirozeného anglicky hovořícího prostředí, přičemž mateřský jazyk studenta se prakticky nevyužívá. Výsledkem výuky jsou živé a dynamické hodiny, na kterých student mluví 5 až 6 krát častěji než na hodinách vedených tradičním přístupem. Rychleji tak zvládne cizí jazyk.

V nižších úrovních jsou vyžadovány přesné odpovědi. Cílem je, aby si student procvičil přesně ta slova a gramatické jevy, jež musí bezchybně ovládat. Ve vyšších úrovních jsou prvky vlastní kreativity povoleny, a tak student vytváří více originálních a volných odpovědí.

Hlavní výhody přímé metody!

Důraz na komunikaci
Přirozený způsob komunikace
Rychlé učení se nových slov a gramatiky
Vysoká efektivita

Přihlašte se do našeho kurzu HNED!

Můžeme říci, že hlavním cílem přímé metody je výuka dovednosti komunikovat v cizím jazyce snížením používání mateřského jazyka při vyučování na minimum a vytvoření určitých jazykových reflexů. Vede to k myšlení v jazyce, který se chceme naučit, a díky tomu jej pak můžeme snadno používat v praxi.

Přímá metoda klade velký důraz na praxi a používání mluveného jazyka – poslouchání a mluvení. Asi 80% lekce tvoří ústní práce s lektorem, jejímž obsahem je kontrolovaný dialog, ve kterém lektor klade otázky na základě dříve prezentované slovní zásoby a gramatické látky. Tímto způsobem je nová látka procvičována nejen v praxi, ale také ve správném kontextu.

Nejlepší metodou, jak se naučit cizímu jazyku je prostě mluvit ním. Posluchači se aktivně účastní výuky, odpovídají na otázky učitele celými větami tak, aby se prodloužila doba mluvení, a aby si procvičili co nejvíce slovíček a gramatických tvarů.

Shrneme-li to, pak je slovní zásoba důležitější než gramatika a nejdůležitější je mluvení.