Příprava na FCE

V těchto kurzech Vás provedeme všemi částmi z nichž se zkouška FCE (First Certificate in English) skládá. Studenti si systematickým opakováním osvojí potřebnou slovní zásobu, gramatické celky, různé vazby a spojení. Naučí se, jak pracovat s texty, poslechovými cvičeními i s úkoly týkající se psaní tak, aby je v testu úspěšně zvládli. Velmi dobře se připraví i na část mluvení, kterou trénují ve dvojicích/trojicích tak, jako by byli přímo u zkoušky.

Studentům jsou v závěru kurzu poskytnuty i testy „nanečisto“, na základě nichž se mohou rozhodnout, zda ke zkoušce přistoupí či nikoli.

Parametry kurzu

Trvání kurzu:
Intenzita:
Dny výuky:

Časy výuky:

Délka studia:
Celkový počet hodin:
Počet studentů ve skupině:
Úrovně:
Místo konání:
Metoda výuky:
Konečná cena za kurz:

4. 2. 2019 – 30. 6. 2019
2 vyučovací hodiny týdně (2 x 50´)
úterý nebo středy

16:00 – 17:45

20 týdnů
20 x 100 min.
3 – 6
pokročilí
Železná 160, Mladá Boleslav
tradiční
4 725 Kč

Stále nejste rozhodnuti? Podívejte se, jak nás studenti, kteří již úspěšně tuto zkoušku složili, hodnotí.