Příprava na FCE

V těchto kurzech Vás provedeme všemi částmi z nichž se zkouška FCE (First Certificate in English) skládá. Studenti si systematickým opakováním osvojí potřebnou slovní zásobu, gramatické celky, různé vazby a spojení. Naučí se, jak pracovat s texty, poslechovými cvičeními i s úkoly týkající se psaní tak, aby je v testu úspěšně zvládli. Velmi dobře se připraví i na část mluvení, kterou trénují ve dvojicích/trojicích tak, jako by byli přímo u zkoušky.

Studentům jsou v závěru kurzu poskytnuty i testy „nanečisto“, na základě nichž se mohou rozhodnout, zda ke zkoušce přistoupí či nikoli.

Parametry kurzu

Trvání kurzu:
Intenzita:
Dny výuky:

Časy výuky:

Délka studia:
Celkový počet hodin:
Počet studentů ve skupině:
Úrovně:
Místo konání:
Metoda výuky:
Konečná cena za kurz:

3. 2. 2020 – 30. 6. 2020
1,5 vyučovací hodiny týdně (1 x 75´)
středy

17:00 – 18:15

20 týdnů
20 x 75 min.
3 – 6
pokročilí
Železná 160, Mladá Boleslav
tradiční
3 600Kč

Stále nejste rozhodnuti? Podívejte se, jak nás studenti, kteří již úspěšně tuto zkoušku složili, hodnotí.