Příprava na PET

V těchto kurzech Vás provedeme všemi částmi z nichž se zkouška PET (Preliminary English Test) skládá. Studenti si systematickým opakováním osvojí potřebnou slovní zásobu, gramatické celky, různé vazby a spojení. Naučí se, jak pracovat s texty, poslechovými cvičeními i s úkoly týkající se psaní tak, aby je v testu úspěšně zvládli. Velmi dobře se připraví i na část mluvení, kterou trénují ve dvojicích/trojicích tak, jako by byli přímo u zkoušky.

Studentům jsou v závěru kurzu poskytnuty i testy „nanečisto“, na základě nichž se mohou rozhodnout, zda ke zkoušce přistoupí či nikoli.

Stále nejste rozhodnuti? Podívejte se, jak nás studenti, kteří již úspěšně tuto zkoušku složili, hodnotí.

Díky kurzu jsem si osvojil způsob testování a jeho formu. Získal jsem tak více jistoty a při samotném testu mě nic nepřekvapilo. Výsledky mě mile překvapily a byl jsem rád za dosažené hodnocení.

Martin, 38 let

Kurz mi pomohl pochopit koncept zkoušky a pomohl mi s pochopením látky. Zkoušku bych bez kurzu jistě nesložila. Výsledky mě potěšily a doufám, že i další příprava bude korunována úspěchem.

Anna

Kurz mi ukázal, jak zkouška PET vypadá a z čeho se skládá. Poukázal na určitá úskalí zkoušky. Mnoho informací mi pomohlo k dobrému průběhu zkoušky. Bez kurzu bych byla asi ztracená a výsledek by byl mnohem horší. Výsledek byl odrazem mé přípravy a jsem s ním spokojená. Vždy je co vylepšovat.

Iva

Kurz mi velmi pomohl, byla jsem připravená na vše a víceméně mě nic nepřekvapilo. Bez kurzu by se mi zkouška skládala velmi špatně. Nevěděla bych, jak co mám psát a co mám očekávat. Výsledky jsem čekala horší, takže jsem celkově velmi spokojená.

Anna

Kurz mi pomohl. Velké množství příkladů, vysvětlení gramatiky, poslechy. Bez přípravného kurzu bych to nezvládla. Výsledky zkoušky mě velmi potěšily.

Petra