Unikátní řešení pro výuku cizích jazyků na celém světě s použitím přímé metody

Zkuste naši jedinečnou metodu výuky cizích jazyků

Můžeme říci, že hlavním cílem přímé metody je výuka dovednosti komunikovat v cizím jazyce snížením používání mateřského jazyka při vyučování na minimum a vytvoření určitých jazykových reflexů. Vede to k myšlení v jazyce, který se chceme naučit, a díky tomu jej pak můžeme snadno používat v praxi.

Nejlepší metoda

Nejlepší metodou, jak se naučit cizímu jazyku je prostě mluvit ním. Posluchači se aktivně účastní výuky, odpovídají na otázky učitele celými větami tak, aby se prodloužila doba mluvení, a aby si procvičili co nejvíce slovíček a gramatických tvarů.
Shrneme-li to, pak je slovní zásoba důležitější než gramatika a nejdůležitější je mluvení.

Přímá metoda klade velký důraz na praxi a používání mluveného jazyka – poslouchání a mluvení. Asi 80% lekce tvoří ústní práce s lektorem, jejímž obsahem je kontrolovaný dialog, ve kterém lektor klade otázky na základě dříve prezentované slovní zásoby a gramatické látky. Tímto způsobem je nová látka procvičována nejen v praxi, ale také ve správném kontextu.