Pro výuku každého jazyka se používají profesionálně sestavené učebnice pro lektory i studenty. Obsahují aktuální slovní zásobu, jednoduše vysvětlenou gramatiku, překlady ve všech významech a fonetickou transkripci slovíček. Tyto učebnice vznikly na základě spolupráce expertů i lektorů a mají velmi praktický a uživatelsky příjemný design. Každý náš student automaticky získává CD s nahrávkami hodin a přístup do Online zóny, kde si může procvičit své znalosti interaktivní formou.

Přesné odpovědi

V nižších úrovních jsou vyžadovány přesné odpovědi. Cílem je, aby si student procvičil přesně ta slova a gramatické jevy, jež musí bezchybně ovládat. Ve vyšších úrovních jsou prvky vlastní kreativity povoleny, a tak student vytváří více originálních a volných odpovědí.

Přirozené tempo

Pro procvičení každé sekce slovní zásoby jsou lektorem pokládány otázky. Každá otázka je položena 2x, přičemž lektor zachovává přirozené tempo řeči. Student se snaží otázce porozumět a připravuje si odpověď na danou otázku. Pobízení k pohotové odpovědi činí hodinu dynamickou, cizí jazyk se automatizuje a dostává “do krve”.

Okamžité reakce

Za účelem vytvoření správných lingvistických návyků se student rovněž učí reagovat okamžitě, bez přestávek na překládání vět z rodného jazyka do cizího. Nejlepší způsob, jakým se naučit jazyk, je jednoduše jím mluvit.

Časté opakování

Časté opakování je nezbytné proto, aby si student získané vědomosti uchovával dlouhodobě. Učivo se proto opakuje do doby, než je student schopen reagovat automaticky.