Učební materiály

Pro výuku každého jazyka se používají profesionálně sestavené učebnice pro lektory i studenty. Obsahují aktuální slovní zásobu, jednoduše vysvětlenou gramatiku, překlady ve všech významech a fonetickou transkripci slovíček. Tyto učebnice vznikly na základě spolupráce expertů i lektorů a mají velmi praktický a uživatelsky příjemný design. Každý náš student automaticky získává CD s nahrávkami hodin a přístup do Online zóny, kde si může procvičit své znalosti interaktivní formou.