Časté dotazy

Připravili jsme pro Vás odpovědi na dotazy, které nám často pokládáte.

Jak mohu vyzkoušet Internetovou platformu?

Internetovou platformu můžete vyzkoušet použitím demo verze. Jednoduše vepište DEMO jako Váš PIN.

Co obsahuje Internetová platforma?

Internetová platforma obsahuje 100 diktátů a více než 500 gramatických cvičení #8211; vše přímo odpovídá lekcím z učebnic obecné angličtiny. Studenti mohou dostat až 100 doplňkových hodin, pokud vypracují všechna cvičení.

Co bych měl udělat, abych mohl používat plnou verzi Internetové platformy?

Pokud chcete používat plnou verzi Internetové platformy, kontaktujte Vaši školu, která má přístupové údaje (PIN) pro Vaše přihlášení.

Co je to Internetová platforma (Online learnig platform)?

Internetová platforma je doplňkový internetový vyučovací program pro kurzy anglického jazyka vedené DM. Obsahuje cvičení odpovídajících lekcí, které studenti na hodinách probírají. Studenti si mohou upevnit již naučený materiál, doběhnout to, co zameškali nebo si zopakovat materiál před úrovňovou zkouškou, a to velmi atraktivní a moderní formou.

Co obsahují učebnice?

Každá učebnice obsahuje přehledné uspořádání obsahu do lekcí a modulů. Všechna nová slovíčka jsou doprovázena fonetickým přepisem, nechybí doplňková gramatická cvičení, seznam slovíček a CD zdarma (nová slovíčka, otázky a odpovědi, stejně tak i diktáty nahrané v MP3 formátu).

Kolik je celkově učebnic a materiálů?

Dostupné jsou učebnice pro více jazyků a také tématické (odborné) učebnice pro anglický jazyk. Přehled všech materiálů naleznete zde.

Kde se mohu vzdělávat touto metodou?

Touto metodou se můžete vzdělávat v jazykové škole, která patří do seznamu licencovaných partnerských škol, dnes už ve více než 20 zemích světa.

Jak funguje systém Direct method?

Každá škola, která používá metodu a učební materiály Direct method, musí mít platnou licenci. Tato licence se uděluje na základě vstupních auditů a každá jazyková škola musí dodržovat pravidla pro výuku a její kvalitu. Ty si osvojuje na trénincích a seminářích, kterých se povinně účastní. To zajišťuje, že je standard vyučovacích hodin stejný ve všech jazykových školách. Samozřejmě je na každém majiteli jazykové školy, aby dbal na kvalitu výuky a servisu tak, aby si zachoval přízeň klientů.

Jak byla vytvořena metoda DIRECT?

DM je výsledkem společné práce kvalifikovaných lektorů s více než 10letými zkušenostmi ve výuce angličtiny přímými metodami. Protože i metody výuky se vyvíjejí, metodické centrum vydavatelství neustále přináší inovace a nové materiály, aby školy na celém světě dokázaly nabízet několik typů jazykových programů. Zatímco na začátku existovala výlučně učebnice pro výuku obecné angličtiny, dnes je nabídka rozšířena o další jazyky a témata. Cílem vydavatelství je každoročně přicházet s minimálně jedním novým produktem a neustále materiály inovovat.

Pro koho je Direct method (DM) určena?

DM je metoda, která je sestavená pro výuku cizích jazyků. Je vhodná pro všechny jazykové úrovně, od začátečníků až po pokročilé. Kurzy vedené touto metodou také plnohodnotně připraví studenta na mezinárodní certifikáty a zkoušky.