„DOMÁCÍ“ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola nabízí dětem „domácí základní vzdělávání“ dle vzdělávacího plánu základních škol. Vzdělávání touto cestou u nás probíhá již třetím rokem. Děti skládají zkoušky pololetně nebo průběžně u základní školy, kde jsou přihlášené. My děti vzděláváme a připravujeme na tyto zkoušky.

Naším cílem je poskytnout vzdělání v nadstandartní rovině. To znamená, že děti talentované a nadané připravujeme tak, aby měli možnost širšího poznání, vzdělání a rozvoje. Učivo rozvíjíme dle jejich možnosti a schopností. Stejně tak dětem, jež mají problémy s učením či určité specifické poruchy, podáváme učivo tak, aby si je kvalitně osvojili.  Aplikujeme zde navíc poznatky z kineziologie One brain – odblokování na určité poruchy a cviky, jež pomohou ke koordinaci obou mozkových hemisfér a následnému snazšímu chápání a učení.

Jako jazyková škola a oficiální přípravné centrum pro Cambridgeské zkoušky, můžeme navíc poskytnout nadstandartní výuku v cizích jazycích s možností mezinárodně uznávaných Cambridgeských zkoušek.

Více informací rádi poskytneme osobně po telefonické dohodě.