5x – 6x častější zapojení se do výuky oproti klasické výuce

Lektor při hodině mluví ke studentům rychle, neboť se snaží zachovávat přirozené tempo konverzace. Přestože studenti mohou zpočátku tento způsob vedení výuky považovat za překvapující, brzy si na něj zvyknou. Cílem je naučit studenta porozumět rozhovorům v cizím jazyce v přirozené rychlosti.

Také časté opakování je nezbytné proto, aby si student získané vědomosti uchovával dlouhodobě. Učivo se proto opakuje do doby, než je student schopen reagovat automaticky.

materialy

Zapojte se do některého z našich kurzů