Výukové materiály

Pro výuku se používají profesionálně sestavené učebnice pro lektory i studenty. Obsahují aktuální slovní zásobu, jednoduše vysvětlenou gramatiku, překlady ve všech významech a fonetickou transkripci slovíček. Tyto učebnice vznikly na základě spolupráce expertů i lektorů a mají velmi praktický a uživatelsky příjemný design.

Každý náš student automaticky získává CD s nahrávkami hodin a přístup do Online zóny, kde si může procvičit své znalosti interaktivní formou.

Učební materiály Direct Method for English

Systém výuky a metoda

Systém výuky poskytujeme v ucelených učebních materiálech pro studenty. Díky tomu můžeme nabízet a realizovat kurzy, které mají vysokou efektivitu a jsou zaměřené na aktivní stránku cizího jazyka – komunikaci. Metoda je založená na řízené konverzaci – lektor usměrňuje a vede celou hodinu v dynamickém tempu, aby se student 100% soustředil na cizí jazyk. Celý proces je simulací přirozeného anglicky hovořícího prostředí, přičemž mateřský jazyk studenta se prakticky nevyužívá.

Výsledkem výuky jsou živé a dynamické hodiny, na kterých student mluví 5 až 6 krát častěji než na hodinách vedených tradičním přístupem. Rychleji tak zvládne cizí jazyk.

Vyzkoušejte si ukázkovou hodinu a přesvědčte se o jedinečnosti této výuky