Rychlost a dynamičnost

Lektor při hodině mluví ke studentům rychle, neboť se snaží zachovávat přirozené tempo konverzace. Přestože studenti mohou zpočátku tento způsob vedení výuky považovat za překvapující, brzy si na něj zvyknou. Cílem je naučit studenta porozumět rozhovorům v cizím jazyce v přirozené rychlosti, odbourat nejistotu, strach z mluvení a tendenci sestavování si vět v hlavě.

Začněte studovat cizí jazyk s námi!