REFERENCE - Vyjádření našich studentů

„Přípravný kurz proběhl beze stresu a ani při zkoušce jsem nebyla nějak výrazně nervózní. Líbila se mi kombinace učebnice PET f. S. a Directu 3. Procvičovali jsme všechny části zkoušky pečlivě a vše jsme si vysvětlili. Při zkoušce jsem si díky přípravě připadala sebejistá.“

EVA, 14 let

„Přípravný kurz byl pro mě velmi užitečný a pomohl mi připravit se na zkoušku hlavně v oblasti Use of English. Zkouška samotná byla těžší než jsem čekala. Po absolvování kurzu se cítím více sebejistá s používáním angličtiny.“

MICHAELA, 17 let

„Přípravný kurz mi pomohl. Bez tohoto kurzu bych to nedal, protože školy mě nepřipravují. S výsledky jsem byl potěšen.“

ONDRA, 12 let

„Kurz mi pomohl úplně ve všem, bez toho bych to neudělala, ani bych to nezkoušela, škola by mě na to nepřipravila. Výsledky mě hodně potěšily.“

BLANKA, 12 let

„Příprava mi moc pomohla. Kdybych neměla kurz angličtiny, ani bych ji neskládala. Výsledky mě moc potěšily. “

LENKA, 12 let

„Kurz mi pomohl a bez něj bych se na zkoušku ani nehlásila, protože bych zkoušku nezvládla. Výsledky mě velmi potěšily.“

KLÁRA, 12 let

„Metoda DIRECT mi pomohla zbavit se strachu a nejistoty při komunikaci v angličtině. Naučila mě ihned reagovat.„

JAROSLAV, 35 let

“Kurzy angličtiny vyučované metodou DIRECT mi rozšířily slovní zásobu, zlepšily mé poslechové a komunikační dovednosti a motivovaly mne k dalšímu studiu.„

MARTINA, 32 LET

“Tato metoda oproti standartním metodám mi poskytuje možnost rychlé komunikace s okolím. Nejedná se pouze o biflování slovíček a gramatiky, ale o praktikování jazyka ve větách.„

JANA, 41 LET

“Metoda DIRECT mi pomohla lépe se vyjadřovat, rychleji reagovat na dotazy, lépe se zapojovat do různých diskuzí o různých tématech.„

PETRA, 29 LET

“Metoda DIRECT mě naučila nepřekládat si v hlavě anglické věty do češtiny, ale myslet v angličtině. Naučila mě pohotově reagovat na otázky a také mě zbavila strachu mluvit anglicky.„

ZUZANA, 32 LET

“Metoda DIRECT mi pomáhá v mluvení. Líbí se mi poslech CD. Gramatiku se učím používat rovnou ve větách.„

PETRA, 39 LET

“Metoda DIRECT mi pomohla ve vyjadřování se anglicky, zažití slovních spojení, předložek a slovíček.„

JANA, 15 LET

“Metoda DIRECT mi pomohla v procvičování a lepším „zažití“ slov přímo ve větách. Výhodou této metody je časté a přitom nenásilné procvičování gramatiky a slovíček.„

PAVEL, 27 LET

“Metodu DIRECT jsem si oblíbila. Je zde hodně konverzace, takže nás to nutí nejen porozumět mluvenému slovu, ale hlavně neustále reagovat a odpovídat na otázky. To mi pomohlo překonat strach mluvit v cizině anglicky. I střídání lektorů je velice prospěšné, protože každý má maličko jinou výslovnost. Vyhovuje mi i pomalé, ale pravidelné dávkování nových slovíček a gramatiky, takže se učivo dá zvládnout bez problémů. Pravidelné opakování již zvládnutých lekcí nám nedovolí zapomenout starší látku. Velice se mi líbí i příjemná a přátelská atmosféra, ve které lekce angličtiny probíhají. Výuku angličtiny touto metodou mohu jen doporučit.„

JITKA, 49 LET

“Metoda DIRECT mi pomohla hlavně zvýšit sebevědomí při konverzaci a odbourat strach z mluvení. Nemám čas přemýšlet, jestli se stydím a musím okamžitě reagovat. Vyhovuje mi svižné tempo výuky. Časté opakování slovíček, otázek a odpovědí mi dává možnost lepšího zapamatování. Úžasná je i přátelská atmosféra v hodinách, výborní učitelé a pedagogové, příjemné prostředí.„

PETRA, 41 LET

“Lépe rozumím ostatním. Když po mě něco chtějí, umím odpovědět. Lépe chápu gramatiku, když se vysvětluje anglicky.„

EMILY, 36 LET

“DIRECT Method je jedinečná cesta, jak si zlepšit komunikaci v anglickém jazyce. Nebojím se hovořit a přirozenou cestou si osvojuji nová slovíčka. Díky této metody lépe rozumím a jsem si jistější při mluvení. Je to navíc zábavná metoda, jak se naučit tento jazyk.„

ELIŠKA, 21 LET

“DIRECT Method je výborná vyučovacia metóda, protože vyžaduje plnú pozornost´ študentov po celý čas vyučovacej hodiny. Ďalej je výborná v tom, že počas vyučovacej hodiny mení gramatiku a tak zabraňuje automatickému opakovaniu a núti študentov k neustálému aktívnemu prístupu. V neposlednej rade je táto metóda výborná vzhl´adom k niekol´ko násobnému opakovaniu učiva, čo napomáha k lepšiemu zapamataniu si vyučovacej látky. Z mojho pohl´adu je však najlešie na tejto metóde to, že študentov učí nahlas tvorit´vety a tým ich vedie k zautomatizovaniu vetnej skladby.„

MÁRIA, 35 LET

“Výuka anglického jazyka metodou DIRECT mi pomohla s tvorbou vět a mluvením. Jsem spokojená s touto metodou, neboť je přínosná.„

HANKA, 40 LET

“Metoda DIRECT mi pomohla rychleji reagovat na anglické otázky. Automatičtěji, správněji a rychleji odpovídám. Více rozumím anglickým písničkám.„

PAVLA, 28 LET

“Výuka angličtiny touto metodou se mi zamlouvá hned z několika důvodů: nemám strach z výuky, způsob a tempo výuky mě donutí mluvit, příjemní lektoři. Na každou další hodinu se těším.„

IVA, 29 LET